Chunghak Lee

2019-06-19 20:20:48 furuilai 54

Chunghak Lee

Chunghak Lee

Chunghak Lee


福瑞莱环??萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰臼紫蒲Ъ?;

韩国两院院士;

国际水协会理事;

群体猝灭应用技术奠基人之一;

QQ-MBR技术开创者;

19项国际发明专利,深圳市杰出人才。


姚记亚洲真人网